Szkło TERMISIL to unikalne szkło borokrzemowe, trwalsze mechanicznie i odporniejsze termicznie, niż tradycyjne szkło sodowe.

Kariera

Najważniejsi są dla Nas ludzie. To właśnie oni każdego dnia tworzą wyjątkową atmosferę w naszej firmie. Jej niepowtarzalność wynika z połączenia pracy zespołowej i zorientowania na osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że to dzięki ludziom możemy kontynuować obraną strategię rozwoju. Chcemy, by Nasi pracownicy byli dumni z pracy w TERMISIL Hucie Szkła Wołomin, z produkowanych u nas naczyń i wyznawanych wartości.

Dążąc do nieustannego rozwoju Naszej Huty, stale poszukujemy ludzi kreatywnych i odważnych, którzy poszerzą grono Naszych pracowników. Ludzi, którzy z pasją podchodzą do wszystkiego co robią. Którzy poprzez swoją uczciwą pracę oraz szacunek dla kolegów, klientów i partnerów biznesowych staną się częścią Naszej kultury pracy. Którzy razem z Nami będą dążyć do coraz lepszych rozwiązań, wpływających na zdrowie, dających radość i pozytywną energię do działania. Rozwiązań, które uczynią życie łatwiejszym.

Człowiek najszybciej uczy się poprzez doświadczenia zdobywane w codziennej pracy. Wykorzystaj u Nas możliwość pracy z ekspertami w swojej branży i pracuj nad najlepszymi na rynku produktami.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą w jednym z poniższych działów to prosimy o śledzenie aktualnych ofert w zakładce Oferty pracy.

Dział produkcji i planowania.

Planowanie jest to jedna z podstawowych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem, która występuje na wszystkich jego szczeblach. Plan produkcji wyznacza zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na produkty finalne przy uwzględnieniu okresów planistycznych i ilości. Dział produkcji i planowania zajmuje się określaniem celów, dokonywaniem analizy sytuacji bieżącej firmy, opracowywaniem harmonogramów oraz planów działań. Zadania tego działu obejmują nadzór dostępnych linii produkcyjnych. Tworzą go mechanicy i elektrycy odpowiedzialni za zapewnienie ciągłej pracy i konserwację maszyn.

Dział marketingu

Jeden z kluczowych działów, którego działania przenikają cały proces zarządzania organizacją. Pracownicy tego działu mają za zadanie poznać rynek oraz działania konkurencji. Do ich obowiązków należy także przykuwanie uwagi klienta do produktów firmy, dlatego właśnie ten dział przeprowadza szeroko rozumiane działania reklamowe i promocyjne. W sekcji R&D powstają nowe wzory i prototypy nowych produktów, pracownicy muszą wykazać się dużą kreatywnością, umiejętnościami analizy sytuacji oraz wiedzą z zakresu rynku branży. Do obowiązków pracowników działu marketingu należy bowiem również m.in. badanie asortymentu firmy, dokonywanie badań i analiz. Dział ten dostarcza wiedzę o całym otoczeniu firmy, o możliwościach, szansach, ale także o zagrożeniach. Rzetelna praca kreatywnych marketingowców buduje zaufanie klientów nie tylko do produktów, ale i do samej marki.

Dział sprzedaży

Pracownicy tego działu są odpowiedzialni za sprzedaż produktów bezpośrednim klientom w znacznym stopniu kontrolując cały proces. Sprzedawcy zapewniają wzajemną komunikację między firmą a jej klientami, słuchają, oceniają potrzeby klientów, oferują rozwiązania, pomagają rozwiązywać problemy, odnoszą się do zgłaszanych uwag, a także zapewniają długoterminową, ciągłą obsługę. Stanowią swoisty łącznik pomiędzy firmą, a jej klientami. To w głównej mierze dzięki dobrym relacjom z klientami, firma ma szanse na rozwój i w konsekwencji na sukces!

Dział HR

Pracownicy tego działu wspomagają zarząd we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem personelem, jak rekrutacja, planowanie szkoleń, ścieżki kariery, oceny pracownicze, procedury w sprawach personalnych itp. To miejsce dla ludzi, którzy lubią pracować z ludźmi i dla ludzi. Nie wchodzą łatwo w konflikty. Potrafią słuchać, analizować i wyciągać wnioski.

Dział księgowy

Do obowiązków tego działu należy m. in. gromadzenie dokumentacji księgowej i jej archiwizacja, sporządzanie bilansów finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy, prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczanie delegacji służbowych. Pracownicy działu księgowego realizują publikacje i sprawozdania finansowe firmy. Podstawowym celem działu jest optymalizacja działań firmy pod względem ekonomicznym.

Dział IT

Dział ten odpowiedzialny jest za rozwój systemów oraz infrastruktury informatycznej związanej z funkcjonowaniem firmy, zarówno w obszarze zarządzania towarem, sprzedażą, jak i systemem dostaw. Pracownicy tego działu zajmują się zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w całej firmie łącznie ze wsparciem użytkowników oprogramowania wewnątrz Huty. W tym celu pracownicy działu IT identyfikują potrzeby pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracowniczych oraz opiniują zakup sprzętu i  oprogramowania dla firmy.

Ponadto do obowiązków działu IT należy sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną sprzętu komputerowego, a w szczególności jego bieżące serwisowanie i naprawa, prowadzenie szkoleń i instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, aplikacji biurowych i wdrażanych systemów.

Dział administracja i BHP

Do obowiązków pracowników tego działu należy zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jest to bowiem podstawa w sprawnym funkcjonowaniu pracy produkcji. Pracownicy przygotowują wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie liczby wypadków poprzez bieżące kontrole przestrzegania przepisów i zasad bhp, na każdej zmianie, przeprowadzają kontrole stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, analizują okoliczności i przyczyny ewentualnych wypadków przy pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych Huty.